Biblioteka szkolna

oraz lista lektur dla szkoł ponadgimnazjalnych

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Rodzice uczniów mogą korzystać z biblioteki na miejscu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 5. Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąc.
 6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
 9. Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku.
 10. W wyjątkowych przypadkach książki mogą być wypożyczane na wakacje.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 12. Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 13. Do czytelni nie wolno wnosić teczek, plecaków oraz wierzchnich ubrań.
 14. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek    9 40 – 11 30
Wtorek              Wszystkie przerwy
Środa                12 30 – 13 30
Czwartek          10 30 – 12 30

DSC_8707
DSC_8710

Lektury

Egzamin Maturalny od Maja 2009 r.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz.992), dyrektor Centrali Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:

1. LITERATURA POLSKA

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
 • Jan Kochanowski ? fraszki, pieśni i treny (wybór)
 • Jan Andrzej Morsztyn ? wybór wierszy
 • Daniel Naborowski ? wybór wierszy
 • Wacław Potocki ? wybór wierszy
 • Ignacy Krasicki ? bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz- Romantyczność
 • Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz
 • Adam Mickiewicz- Dziady cz.III
 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III, sc. 5 i 6
 • Zygmunt Krasiński Nie Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
 • Adam Mickiewicz- wybór wierszy
 • Juliusz Słowacki- wybór wierszy
 • Cyprian Kamil Norwid- wybór wierszy
 • -Bolesław Prus- Lalka
 • Eliza Orzeszkowa- Nad Niemnem- fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
 • Eliza Orzeszkowa- Gloria victis
 • Maria Konopnicka- Mendel Gdański
 • Bolesław Prus- Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz- Potop
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer- wybór wierszy
 • Jan Kasprowicz- wybór wierszy
 • Leopold Staff- wybór wierszy z różnych epok
 • Stanisław Wyspiański- Wesele
 • Władysław Stanisław Reymont- Chłopi (t. I)
 • Stefan Żeromski- Ludzie bezdomni
 • Stefan Żeromski- Przedwiośnie
 • Witold Gombrowicz- Ferdydurke- rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
 • Zofia Nałkowska- Granica
 • Tadeusz Borowski- Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Maria, U nas, w Auschwitzu…, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
 • Gustaw Herling- Gruziński- Inny świat
 • Bolesław Leśmian- wybór wierszy
 • Julian Tuwim- wybór wierszy
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska- wybór wierszy
 • Czesław Miłosz- wybór wierszy
 • Krzysztof Kamil Baczyński- wybór wierszy
 • Tadeusz Różewicz- wybór wierszy
 • Zbigniew Herbert- wybór wierszy
 • Miron Białoszewski- wybór wierszy
 • Wisława Szymborska- wybór wierszy
 • Stanisław Barańczak- wybór wierszy
 • Jan Twardowski- wybór wierszy
 • Sławomir Mrożek- Tango
 • Hanna Krall- Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA

 • Sofokles- Król Edyp
 • Horacy- wybór wierszy
 • William Szekspir- Makbet
 • Molier- Świętoszek
 • Jan Wolfgang Goethe- Cierpienia młodego Wertera
 • Fiodor Dostojewski- Zbrodnia i Kara
 • Joseph Conrad- Jądro Ciemności
 • Albert Camus- Dżuma

na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. LITERATURA POLSKA

 • Jan Kochanowski- Treny
 • Juliusz Słowacki- Kordian
 • Witold Gombrowicz- Trans-Atlantyk
 • Maria Kuncewiczowa- Cudzoziemka
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz- Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

 • Dante- Boska Komedia- fragmenty Piekła
 • Jan Wolfgang Goethe- Faust- część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
 • Franz Kafka- Proces
 • Michaił Bułhakow- Mistrz i Małgorzata

  Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.