Samorząd Uczniowski

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szymon DUK

przewodniczący

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Weronika KUSA

z-ca przewodniczącego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Agnieszka PAWŁOWSKA

sekretarz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Kinga
ŁYTA

skarbnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Stanisław ROMAŃCZUK

aktywny członek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Opiekunowie SU:
Pani Maria Lisińska, Pani Iwona Zielonka

Rzecznik praw ucznia: dr hab. Marek Bielecki