Samorząd Uczniowski

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jessica Wawryszczuk

przewodnicząca

Klasa 3a

Paweł Bondyra

wiceprzewodniczący
klasa 3a

Małgorzata Pawłowska

skarbnik
klasa 2c

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Iwona Zielonka