Zjazd Absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki
Starowieyskiego w Łaszczowie

Zjazd Absolwentów

Z okazji 25-lecia szkoły wydaliśmy książkę, która przedstawia naszym zdaniem najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Książka została opracowana i wydana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a cały nakład został przekazany zaproszonym gościom podczas naszego Jubileuszu. Wiemy jednak, że książka ta wzbudziła zainteresowanie wśród osób związanych z naszą szkołą dlatego też zdecydowaliśmy się na dodruk tej publikacji. Ponieważ książkę można już zakupić w sekretariacie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobiście lub mailowo na adres: irebisz@liceumlaszczow.eu
Szczegółowe informacje na temat zakupu znajdują się na stronie https://liceumlaszczow.eu/index.php/absolwenci/zjazd-absolwentow
Konto do wpłaty: 
32 1240 2832 1111 0010 4945 6559
Cena książki: 30 PLN
Koszty przesyłki: 18 PLN

Planowany Zjazd Absolwentów z okazji
25-lecia powstania Liceum

Pismo do pobrania

1.

Registration

Apply online or send your filled application form on our registered postal address.

2.

Interview

Eligible candidates will be called for an interview, along with necessary documents.

3.

Submission

Selected candidates need to submit all required documents along with the fee payment.