Rada rodziców

11 kwietnia 2007 roku Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom wpływ na edukację.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/22 - LO Łaszczów

PRZEWODNICZĄCA:

Wojciechowska Anna

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Wronka Lilla

SKARBNIK

Bondyra Marianna

CZŁONEK:

Łysakowski Daniel

DSC_8707
Konto Rady Rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Tomaszowie Lubelskim
Oddział w Łaszczowie
Numer konta: 72 9620 0005 0000 2554 2001 0001