Rada rodziców

11 kwietnia 2007 roku Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom wpływ na edukację.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24 - LO Łaszczów

RADA RODZICÓW:

Wojciechowska Joanna

Ponikowska-Krawczyk Joanna

Bondyra Marianna

Łysakowski Daniel

Bernacka Joanna

Smagała Anna

Huńko Katarzyna

DSC_8707
Konto Rady Rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Tomaszowie Lubelskim
Oddział w Łaszczowie
Numer konta: 72 9620 0005 0000 2554 2001 0001