Rada rodziców

11 kwietnia 2007 roku Sejm wprowadził do ustawy o systemie oświaty prawo gwarantujące rodzicom wpływ na edukację.

PRZEWODNICZĄCA:

Pani Renata Jendrusina

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Pani Beata Dydiok

SKARBNIK

Pani Urszula Nowosad

CZŁONEK:

Pani Iwona Żołnierzów

DSC_8707
Konto Rady Rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaszczowie
Numer konta: 72962000050000255420010