Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły -> PODANIE DO SZKOŁY  

uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

złożenie potwierdzenia woli przyjęcia

ogłoszenie listy przyjętych