OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła mieści się w nowym budynku, który został oddany do użytku w 2002 roku.

Szkoła posiada:

1. Dwanaście sal lekcyjnych (każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer) w tym:

  • nową pracownię komputerową,
  • laboratorium fizyczno-chemiczne z zapleczem,
  • pracownię z tablicą interaktywną,
  • pracownie multimedialne,
  • salę języków obcych ( wyposażona w sprzęt multimedialny, słuchawki ),
  • multimedialną pracownię biologiczną z zapleczem,

2. Bibliotekę multimedialną.

3. Dwie dobrze wyposażone małe sale gimnastyczne

  • – (sala z matami, sprzętem do zajęć z samoobrony [worki, tarcze, łapki tenera, gumowe noże, pistolety, bagnety, pałki, karabiny]) oraz sala ze stołami do tenisa stołowego, unihokeja

4. Siłownię.

5. Kawiarenkę internetową.

6. Profesjonalną strzelnicę szkolną (broń pneumatyczna).

7. Sprzęt do paintballa.

8. Sprzęt nagłośnieniowy do matury z języków obcych (słuchawki dla każdego zdającego)

Korzystamy również z dużej sali gimnastycznej oraz kompleksu boisk do gier zespołowych (szkoły podstawowej).

LO12a
IMG_20200210_131702
DSC_8855