Skład zespołu redakcyjnego:

Kamila Wilczak
Katarzyna Greszata
Klaudia Koper

Opiekun zespołu: Iwona Zielonka

Termin spotkania zespołu
czwartek godz. 8.00 – 8.45

Szkoła przyjazna uczniowi to taka szkoła, która daje swoim podopiecznym możliwość rozwoju zainteresowań, talentów, zapewnia zaspokojenie potrzeby uznania, aprobaty, stwarza przyjazny klimat i daje poczucie więzi z innymi. Jednym ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej opartej na wzajemnym porozumieniu ucznia, nauczyciela i rodziców jest gazetka szkolna.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2019/2020 został powołany zespół redakcyjny pod nazwą „STAROWIEYSKI”. Pomysłodawcą utworzenia gazetki szkolnej była pani Iwona Michniak, natomiast obecnym opiekunem zespołu jest pani Iwona Zielonka. Gazetka jest wydawana jako dwumiesięcznik i jest w pełni redagowana przez uczniów, przy wsparciu nauczycieli. Każdy kolejny numer pisma jest pomysłem uczniów, wspólnie opracowywany jest skład i szata graficzna pisma, natomiast korektę artykułów wykonują nauczyciele.

Podczas tworzenia szkolnej gazetki uczniowie przede wszystkim rozwijają umiejętności redakcyjne, wyrabiają nawyk uważnego obserwowania rzeczywistości i jej komentowania, a także mają możliwość promowania swojej twórczości. W naszej gazetce można znaleźć artykuły opisujące ważne wydarzenia z życia szkoły, wywiady, filmiki (kody QR), ciekawostki, krzyżówki oraz osiągnięcia naszych uczniów w różnych przedsięwzięciach odbywających się w szkole jak również i poza szkołą.

Kliknij, żeby obejrzeć
Kliknij, żeby obejrzeć
Kliknij, żeby obejrzeć

NASZ SUKCES!! Dwa wydania gazetki, które zgłosiliśmy do Konkursu Ekologiczno-Regionalnego Lubelszczyzna – Moja Mała Ojczyzna zdobyły 3 nagrody: II miejsce oraz Nagrodę Specjalną w roku 2020 i I miejsce w roku 2021.