Profile

Propozycje profili i rozszerzeń

Propozycje profili i rozszerzeń

PROFIL

Matematyczno - Techniczny

Przedmioty kierunkowe - Robotyka

 • Rozszerzenia
 1. Matematyka
 2. Informatyka

PROFIL

Dziennikarsko - Humanistyczny

Przedmioty kierunkowe - Warsztaty dziennikarskie

 • Rozszerzenia
 1. Historia
 2. J. polski

PROFIL

Medyczno - Przyrodniczy

Przedmioty kierunkowe - Pierwsza pomoc

 • Rozszerzenia
 1. Biologia
 2. Chemia

PROFIL

Mundurowy

Przedmioty kierunkowe - Bezpieczeństwo narodowe

 • Rozszerzenia
 1. Geografia
 2. WOS

PROFIL

Psychologiczno - Pedagogiczny

Przedmioty kierunkowe - Zajęcia z psychologiem

 • Rozszerzenia
 1. J. polski
 2. Biologia

PROFIL

Prawniczy

Przedmioty kierunkowe - Prawo

 • Rozszerzenia
 1. Geografia
 2. WOS

PROFIL

własny

 • Do wyboru dwa przedmioty:
 1. Geografiia
 2. Matematyka
 3. J.polski
 4. biologia
 5. chemia
 6. WOS
 7. Historia
 8. Fizyka
 9. j. ang
 10. j.niem
 11. j.ros
 12. j.franc

Nie czekaj, złóż podanie już teraz!