Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie zatrudnionych jest 22 nauczycieli.

Lista nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Łaszczowie od 01 września 2023 roku

Marcin Rechulicz

Dyrektor szkoły

Rębisz Iwona

Nauczany przedmiot:

Kutek Barbara

Nauczany przedmiot:

Zielonka Iwona

Nauczany przedmiot:

Okulski Marcin

Nauczany przedmiot:

Bielecka Aneta

Nauczany przedmiot:

Jamroż Aleksandra

Nauczany przedmiot:

Tama Robert

Nauczany przedmiot:

Palak Alicja

Nauczany przedmiot:

Drąszcz-Warmińska Katarzyna

Nauczany przedmiot:

Jamborko Michał

Nauczany przedmiot:

Ks. Kruk Michał

Nauczany przedmiot:

Bartecka Alicja

Nauczany przedmiot:

Radomska Justyna

Nauczany przedmiot:

Chodurska Urszula

Nauczany przedmiot:

Chmielewska- Daczyszyn Joanna

Nauczany przedmiot:

Radlińska Aleksandra

Nauczany przedmiot:

Ozimek Magdalena

Nauczany przedmiot:

Byra Andrzej

Nauczany przedmiot:

Bielecki Marek

Nauczany przedmiot:

Bukowska Anna

Pedagog

Gitner Justyna

Nauczany przedmiot: