Kadra pedagogiczna

W roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie zatrudnionych jest 17 nauczycieli.

Lista nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Łaszczowie od 01 września 2020 roku

Marcin Rechulicz

Dyrektor szkoły

Rębisz Iwona

Nauczany przedmiot:

Kutek Barbara

Nauczany przedmiot:

Zielonka Iwona

Nauczany przedmiot:

Daczyszyn Ryszard

Nauczany przedmiot:

Bielecka Aneta

Nauczany przedmiot:

Jamroż Aleksandra

Nauczany przedmiot:

Tama Robert

Nauczany przedmiot:

Michniak Iwona

Nauczany przedmiot:

Drąszcz-Warmińska Katarzyna

Nauczany przedmiot:

Jamborko Michał

Nauczany przedmiot:

Ks. Kruk Michał

Nauczany przedmiot:

Bartecka Alicja

Nauczany przedmiot:

Radomska Justyna

Nauczany przedmiot:

Urszula Chodurska

Nauczany przedmiot:

Chmielewska Daczyszyn Joanna

Nauczany przedmiot:

Bielecki Marek

Nauczany przedmiot:

Aneta Swatowska

Psycholog